PROJEKT

Pierwszym projektem Pietro Tarricone Onlus jest konstrukcja szkoły, która zagwarantuje dzieciom w Mustangu możliwość zdobycia podstawowego wykształcenia, dając im szansę poznania elementarnej dydaktyki oraz cyklu szkolnictwa, którego w chwili obecnej są kompletnie pozbawieni i uniemożliwia to na zwrównoważnoną konfrontację ze światem współczesnym.

Do realizacji tego celu nieodzowne jest promowanie rozwoju systemu szkolnictwa, które umożliwiłoby wykształcenie świadomości oraz umiejetności konserwacji ”kultury” Mustangu poprzez naukę historii i tradycji tego miejsca, stymulowanie mieszkańców do budowy nowej tożsamości w pełni świadomej własnych korzeni oraz dziedzictwa historyczno – kulturalnego.

W jednym zdaniu: umożliwić wzrost kultury poprzez własną kulturę.

Brak szkolnictwa na dobrym poziomie, połączony z brakiem struktur szkolnych w centrum Mustangu, powoduje migracje kulturowe, gdyż rodziny, które są w stanie zapewnić naukę dzieciom (ok. 5/7 % ludności), wysyłają młodzież do odległych szkół i zazwyczaj młodzież potem już nie wraca. Wszyscy pozostali pogrążają się w analfabetyzmie i następuje powolny upadek społeczeństwa. Z powodu braku oficjalnych danych statystycznych odnośnie do analfabetyzmu szacuje się, że cyfra ta niepokojąco przekracza 80%.

Pierwszym krokiem projektu Onlus jest konstrukcja szkoły w północnym regionie Mustangu, w wiosce Ghami Dzieci to przyszłość ludności, która jest na progu wyginięcia, a zagrożenie upadku jej tożsamości jest codzienne i niemalże nieuniknione. Ochrona kultury jest tak samo ważna, jak ochrona przed głodem. I to jest to, co projekt stowarzyszenia Pietro Taricone chce oferować: możliwość zdobycia wykształcenia, które pozwoli rdzennym mieszkańcom Nepalu na konfrontację z resztą świata, takimi samymi narzędziami i możliwościami, dając szansę poznania ich bogatego dziedzictwa kulturowego, dzieląc się nim i pozwalając doceniać je innym.

Budowa szkoły na ziemiach tak odległych potwierdzi naturalne prawo każdego dziecka do edukacji, co jest oczywiste w krajach rozwiniętych. Prawo do nauki powinno mieć każde dziecko w każdym zakątku świata, bez względu na przynależność etniczną i poziom społeczny.

Pobierz tu plik pdf projektu po polsku